STATE OF THE ART: CONCISE REVIEW Scientific Advances in Lung Cancer 2015

 

 

Scientific Advances in Lung Cancer 2015 Anne S. Tsao, MD et al. 

iaslcמאמר סקירה חדש מ 3/2016 מתוך הירחון המקצועי  Journal of Thoracic Oncology , שהינו העיתון של האיגוד העולמי לחקר סרטן ריאה IASLC בוחן את ההתפתחויות והחידושים העיקרים בשנה האחרונה בתחום הטיפול האונקולוגי בסרטן ריאה בדגש על אימיונותרפיה ומיפוי גנומי של גידולי ריאה לצורך התאמת טיפול. המאמר מורכב כחוות דעת מוסכמת (קונצנזוס) של פאנל מומחים מגוון המציג את ההשגים המדעים המשמעותיים ביותר בשנה החולפת בתחומי המניעה והטיפול בסרטן ריאה.

http://www.jto.org/article/S1556-0864(16)30022-3/pdf

 

שתף
מערכת אתר החברה הישראלית לכירורגית חזה
  • שם מלא: מערכת אתר החברה הישראלית לכירורגית חזה
  • אימייל: info@ists.co.il
  • אודות:

    The Israeli Society of Thoracic Surgery – החברה הינה הגוף המקצועי המוכר על ידי ההסתדרות הרפואית המרכז את מנתחי בית החזה בישראל.