אנטומיה של בית החזה (Thorax)

בית חזה ציורבית החזה הוא אותו חלק בגופנו הנמצא מעל הבטן ומתחת לצוואר.

בהגדרות האנטומיות הגב והחזה שנהם יחד מרכיבים את בית החזה השלם.

בין הבטן לבית החזה חוצץ שריר הסרעפת. בין הצוואר לבית החזה הגבול פחות מוגדר וקיים אזור מעבר הנקרא מוצא בית החזה (Thoracic outlet). אזור זה נמשך מעל עצמות הבריח והכתפיים לצוואר.

בית החזה כולל מגוון רחב של איברים.

סרעפת / טרפש

Diaphragma, הסרעפת היא שריר גדול המפריד בין הבטן לבית החזה. היא מעוגנת למבנים התחתונים בבית החזה (חוליות, צלעות תחתונות ועצם החזה) ובעלת מבנה אליפטי קמור. דרך הסרעפת ממשיכים מספר איברים כגון הושט, אבי העורקים והוריד הנבוב אל הבטן. הסרעפת הינה השריר המרכזי המשתתף בתהליך הנשימה. התכווצות הסרעפת מגדילה את נפח הריאות והרפיה שלה עוזרת בריקון הריאות.

צלעות

 Costae, הצלעות הן עצמות ארוכות בעלות מבנה מעוקל.  באדם ישנן לרוב 12 זוגות של צלעות. הצלעות הן המרכיב העיקרי של כלוב בית החזה. לצלעות 1-7  יש מפרקים עם חוליוצלעותת עמוד השדרה ועם עצם החזה. צלעות 8-10 יוצרות מפרקים עם החוליות אך בקדמת בית החזה מחוברות לסחוס של הצלעות העליונות יותר. שתי זוגות הצלעות התחתונות גם בעלות מפרקים עם חוליות עמוד השדרה אך בקדמת בית החזה הן לא מחוברות למבנה גרמי, צלעות מרחפות/צפות. מתחת לכל צלע עוברים שלושה מבנים חשובים הכוללים את העורק הבן צלעי, הוריד הבן צלעי והעצב הבן צלעי. הצלעות כחלק מכלוב החזה מגנות על אברי החזה הפנימים. פגיעה או שבר בצלעות הינה חבלה נפוצה ביותר בעיקר בגיל המבוגר.

 

עצם החזה

Sternum, עצם שטוחה הבנויה משלושה חלקים עיקרים. החלק העליון נקרא ידית עצם החזה, Manubrium. החלק האמצעי  נקרא גוף עצם החזה, Corpus sterni. החלק התחתון נקרא זיז עצם החזה, Proceעצם החזהssus xiphoideus. לעצם הנ"ל מפרקים סחוסיים עם שבע זוגות הצלעות הראשונות עם עצמות הבריח. עצם החזה כחלק מכלוב החזה מגנה על הלב וכלי הדם הגדולים במצר.

 

עצמות הבריח

Clavicula, משמעות השם  מפתח קטן. זוג עצמות ארוכות מעל כלוב צלעות בעלות מבנה הכולל שני פיתולים. הן נמשכות ממפרק הכתף אל מפרק עצם החזה. עצמות אלו הינן בעלות יכולת לתנועה סיבובית על ציר האורך שלהן. תנועתן באה לידי ביטוי בזמן הנעת הגפים העליונות מעלה. עצמות אלו אינן מכילות מח עצם והן חלשות יחסית ונוטות להיפגע בזמן חבלת חזה.קלויקולה

 

 

 

עצם השכם

Scapula, עצם משולשת שטוחה ודקה בבית החזה האחורי מהווה חלק מחגורת הכתפיים. אל עצם זו נאחזים שררים רבים של בית החזה והכתפיים והיא בעל חיבור קשיח בודד לעצם הבריח. יכולת התזוזה והחיבורים הגמישים של עצם זו מאפשרים לה לספוג חבלה באנרגיה גבוה.

 

עמוד שדרה גבי 

Columna vertebralis, עמוד השדרה הגבי/חזי כולל 12 חוליות (מתוך 24 חוליות של כלל עמוד השדעמוד שדרהרה, ללא עצמות העצה והעוקץ באגן). כל חוליה מחוברת במפרקים לצלעות כחלק מכלוב החזה. בין החוליות עובר חוט השדרה שהינו חלק ממערכת העצבים המרכזית שלנו.

 

ריאות

Lungs, הריאה הינה איבר רקמתי גדול שתפקידו העיקרי במערכת הנשימה הינו שיחלוף גזים, הכנסת חמצן דרך מחזור הדם לתאי הגוף ופינוי פחמן דו חמצני אל הסביבה. הריאה הימנית לרוב מעט גדולה יותר ומורכבת משלוש אונות בעוד הריאה השמאלית מורכבת משתים בלבד. איבר הבסיס הקטן ביותר בריאה היא הנאדית, שלפוחית אויר המוקפת בנימי דם דרכה נעשה שיחלוף הגזים אל הגוף וממנו.

קרומי הריאות / צדר / אדר

Pleura, בין הריאות לדופן החזה נמצאים שני קרומים. קרום הריאה הפנימי העוטף כל ריאה נקרא הצדר הפנימי, visceral pleura. בעוד הקרום החיצוני הצמוד לדופן החזה נקרא הצדר הדפני, parietal pleura. החלל הווירטואלי בין שני קרומי הריאה נקרא חלל הצדר. במצב נורמלי בין קרומי הריאה אין מרווח ונמצא רק נוזל סיכה בכמות מזערית. בזמן הנשימה כאשר הריאה זזה מחליקים הקרומים אחד ביחס לשני הפרשי הלחצים הנוצרים בחלל הצדר ביחס לסביבה הינם חלק ממנגנון הנשימה. במצבי חולי או פציעה עלול להתמלא חלל הצדר  בנוזלי גוף (דם, נוזלי לימפה וכדומה) או אויר.

מצר / בינה

Mediastinum, מתייחס לאזור שבין שתי הריאות וכולל את כל אברי החזה מלבד הריאות וקרומי הריאות. אזור זה עובר לאורך הציר המרכזי של בית החזה וכולל את האברים הבאים : לב וקרום הלב, כלי הדם הגדולים, בלוטת התימוס, קנה הנשימה, סמפונות האוויר הראשיים, וושט, בלוטות הלימפה של המצר.

לב

Heart, הלב הינו משאבה שרירית חלולה. הלב מזרים את הדם המחומצן דרך מערכת העורקים אל הגוף וקולט את הדם העני בחמצן מהגוף בחזרה אליו לצורך העברתו אל הראות לתהליך שיחלוף הגזים (חמצן/פחמן דו חמצני). הלב עטוף בכיס הלב, Pericardium המכיל נוזל סיכוך המקל על החיכוך הנוצר בזמן פעילות הלב.

בלוטת התימוס / הרת

Thymus Gland, איבר במצר העליון הקשור בהבשלת תאי דם לבנים של מערכת החיסון ) מטיפוס תאי T). איבר זה פעיל בילדות ובשלבי ההתבגרות אך לאחר מכן עובר תהליך של התנוונות וספיגה. תפקידים נוספים של בלוטה זו עדיין אינם ברורים לחלוטין.

קנה הנשימה

Trachea, צינור דרכו עובר האוויר הנשאף אל הריאות. הוא נמשך מהגרון אל בית החזה באזור המצר שם מתפצל לשני סמפונות ראשיים, ימני ושמאלי הממשיכים אל תוך הריאות. לאורך הצינור ישנן טבעות סחוס לא שלמות שמטרתן לשמור על הצינור פתוח.

וושט

Esophagus, צינור שרירי שתחילתו בגרון דרכו עובר המזון שאנו בולעים אל הקיבה. בתוך הצינור יש ציפוי של שכבה רירית חלקה. בוושט הנורמלית פועלים גלי התכווצות קבועים ומתואמים של השרירים המאפשרים לדחוף את המזון במורד הצינור ללא קשר לכוח המשיכה (תנועה פריאסטלטית). הוושט נמשכת לאורך כל בית החזה ועוברת דרך הסרעפת אל חלל הבטן שם מתחברת אל הקיבה. הושט נמצאת ברוב מהלכה במצר האחורי. בתחילה מאחורי קנה הנשימה ובהמשך בצמוד לדופן החזה האחורית סמוך לעמוד השדרה.

קשרי הלימפה של בית החזה

Thoracic Lymph nodes, קשרי הלימפה בבית החזה הינם חלק מהמערכת הלימפתית הכללית בגוף. תפקידם קשור בפעילות מערכת החיסון וכולל הפעלת חלק מתאי מערכת החיסון (T&B cells) וסינון של גורמי מחלות שונים. הם נמצאים במיקומים קבועים בחלל בית החזה והמצר המוגדרים כתחנות לימפה. התחנות ממוספרות מאחד ועד ארבע עשרה ומשמעותיות בהערכת התפשטות של ממאירות ריאה. הקשרים הינם בעלי מבנה עגלגל ומחוברים בניהם דרך צינורות הלימפה. הקשרים יכולים לגדול במצבי חולי שונים.

שתף
מערכת אתר החברה הישראלית לכירורגית חזה
  • שם מלא: מערכת אתר החברה הישראלית לכירורגית חזה
  • אימייל: info@ists.co.il
  • אודות:

    The Israeli Society of Thoracic Surgery – החברה הינה הגוף המקצועי המוכר על ידי ההסתדרות הרפואית המרכז את מנתחי בית החזה בישראל.